Lionsclub Enschede:

De Lionsclub Enschede is een herenclub met ca 35 – 40 leden, die de doelstellingen van de Lions onderschrijft.

Lions zetten zich lokaal en wereldwijd belangeloos in voor het goede doel.

 

De leden van Lionsclub Enschede hebben verschillende achtergronden en interesses, waardoor een grote diversiteit ontstaat.

Kortom een bron van inspiratie, kennisuitwisseling, gezamenlijk aanpakken en vriendschap.

De club is opgericht in 1962.

  Oprichting 1962

Oprichting in 1962

 

Projecten:

  • Sinds vele tientallen jaren organiseren wij het jaarlijkse benefit concert voor ouderen en minder validen waar ca 300 – 400 personen aan deelnemen.

Ten behoeve van de financiering van dit concert verkopen wij gedurende de jaarwisseling duizenden oliebollen en appelflappen.

  • Daarnaast organiseren wij eenmaal in de paar jaar grote projecten waar tienduizenden euro opgehaald worden voor een goed doel.
  • Tevens verrichten wij jaarlijks wat meer kleinschaliger projecten, waar de “handen uit de mouwen gaan” en wij stichtingen of verenigingen helpen.

       

 

  

 

Reguliere bijeenkomsten:

  • De Lionsclub Enschede komt 2 maal per maand samen, momenteel in de Brasserie de Kachel in Enschede, waarvan 1 maal om 18:00 uur inclusief diner en 1 maal vanaf 20:00 uur.
  • Bij deze reguliere bijeenkomsten wordt door de leden of een introducés altijd een voordracht gehouden.

 

Speciale bijeenkomsten:

  • Als speciale bijeenkomst kan genoemd worden onze Jumelage, waar wij het ene jaar een bezoek brengen aan onze Jumelage Lionsclub in Münster (D) en wij hen het volgende jaar in Enschede ontvangen voor een interessant dagprogramma.
  • Daarnaast worden er bedrijfsbezoeken, excursie of andere evenementen georganiseerd, zoals running diner, golftoernooi of nieuwjaarsbijeenkomst met enkele ander Lionsclubs uit Enschede.
  • Bij de Jumelage, nieuwjaarsreceptie en vele andere speciale evenementen zijn de partners van de leden tevens uitgenodigd.
  • Ook organiseren de partners van de leden jaarlijks een uitje voor de partners alleen.

   

 

 

 

 

Organisatie Lionsclub Enschede:

  • Naast het bestuur van de club, heeft de club vele verschillende commissies, waar ieder lid actief in participeert.